Mobbing i sosiale medier

Oppgave om mobbing i sosiale medier

Mobbing blir et tema nesten uansett hvor man oppholder seg. Sosiale medier er ikke ett unntak, det er heller et sted som gjør det lettere å mobbe. Det også i mange tilfeller verre og motta stygge kommentarer vi mediene enn og faktisk får høre det ansikt mot ansikt.  Mobbing er lite kult og noe som ikke burde skje, ikke via medier og ikke utenom. I dagens samfunn er så og si alle medlemmer i noen slags form for sosiale medier, de fleste av oss oppdaterer oss så og si hver dag også. De sosiale mediene er for det meste positivt, men de blir også brukt til mye de ikke burde bli brukt til. Mobbing er helt klart noe av det som de sosiale mediene ikke burde bli brukt til. Hvorfor mange barn og unge velger å bruke sosiale medier til å mobbe andre

Mobbing via sosiale medier er kanskje mest utbredt blant jenter, men det forekommer også blant gutter. Alderen varierer selvfølgelig, men det er mest barn og unge som utnytter seg av disse mulighetene for mobbing. Vi i alderen fra 12- 18 år er i den mest aktuelle alderen for å bruke disse mediene også. Mange barn og unge bruker sosiale medier til å mobbe andre, grunnen til dette er jo selvfølgelig at det er lettere og sitte bak en PC- skjerm og skrive stygge ting til andre, enn det er og faktisk si det til den gjelder personen. Personer som er usikre på seg selv, kan ha et spesielt behov for å henge ut andre for å fremheve seg selv, men er for pinglete til å si det med egne ord. De sosiale mediene er jo i tillegg en ganske ny arena for oss og vi skjønner kanskje ikke enda konsekvensen av hva vi gjør vil bli før det er for sent. Jeg er jo i den aktuelle alderen for denne digitale mobbingen og det har hendt at jeg har sett forskjellig episoder av nettopp dette. Kommentarer og lignende på www.facebook.no er noe jeg har sett fra tid til annen. Jeg synes det er teit og feigt gjort. Hvis man skal mobbe noen får man stå for det man gjør og ikke ha muligheten til å slette den stygge kommentaren eller statusen man evt. skrev.Hva kan gjøres for å motvirke mobbing i sosiale medier?

Det er nok en del tiltak man kan gjøre for å få slutt på den digitale mobbingen. Det viktigste og det første vi kan gjøre er å gå oss selv og ta avstand fra det, hver og en. Tenk over hvordan du ville følt deg om det var deg det omhandlet før du skriver noe som kan være krenkende eller støtende. Bare en liten «tulle» kommentar kan virke som mobbing hvis det kommer fra f.eks. fem, seks, kanskje sju personer. Foredrag rundt om på skoler og digitale kampanjer som viser hvor ille dette faktisk er, er bra tiltak, som jeg tror kan være en tankevekker hos mange ungdommer. Barn og unge burde fra ung alder lære fra personer de ser opp til, lærere og foreldre hvordan de skal oppføre seg i de sosiale mediene og hvilke konsekvenser det faktisk kan få. Man blir aldri helt kvitt mobbing, samme om det er digitalt eller ikke, men om alle tenker litt lengere enn fra hendene til tastaturet, er dette et bra steg.

 

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » September 2012
hits